Föräldrar i fängelse

Varje år är det ungefär 8 000 barn och ungdomar som har minst en förälder i fängelse. Om man även räknar in frivård är siffran
30 000 unga. Barnen och ungdomarna är själva oskyldiga, men far ändå illa som en följd av frihetsberövandet och den svåra livssituationen som familjen kan hamna i. Att separeras från en förälder kan vara väldigt jobbigt och det är också mycket skuld och skam som är knutet till att ha en familjemedlem i fängelse. Men det är inte barnen som är kriminella när de råkar ha en förälder som sitter i fängelse.

 

Många berättar inte

Upplevelsen av att vara barn till någon som sitter i fängelse kan vara mycket olika beroende på hur gammal man är och vilken relation man har till den frihetsberövade. Många föräldrar väljer att inte berätta att mamma eller pappa sitter i fängelse. Men öppenhet och ärlighet är viktigt och skapar trygghet. Det är också viktigt att som barn eller tonåring få känna att man har personer runt omkring sig som man kan lita på. Barn kan tro att problemen runt omkring beror på dem själva men ett barn har aldrig någon skuld till att en förälder sitter i fängelse och ska inte behöva känna ansvar för det.

 

Hålla kontakten med föräldrar i fängelse

Det finns flera sätt att hålla kontakten med en mamma eller en pappa i fängelse. Man kan till exempel komma på besök. När man besöker någon i ett fängelse får man träffas i ett besöksrum. Om man är under 15 år måste man ha en vuxen med sig.

 

På fängelserna finns det så kallade barnombud, som ska se till att det blir så bra som möjligt för barnen i kontakten med sina föräldrar som är intagna. De ska också stärka barnperspektivet i kriminalvården och stödja föräldrar som vill bli bättre i sin föräldraroll.

Kriminalvården har mer information för barn och unga som har en mamma eller pappa i häkte, fängelse, har fotboja eller som har skyddstillsyn. Där finns också information vart barn och unga med en förälder i fängelse kan vända sig för att prata med någon eller för att träffa andra i samma situation.

Bufff Sverige (Barn och Ungdom med Förälder/Familjemedlem i Fängelse) har en stödtelefon 020-200 330 som man kan ringa till. 

Källor: Barnombudsmannen, Kriminalvården, Socialstyrelsen, Barn och Ungdom med Förälder/Familjemedlem i Fängelse

 

En hand som håller i ett staket.

Foto: Wildcat78