Ta fram statistik

På Brå har vi en stor mängd statistik om brott.
Här får du veta hur du kan använda dig av vår söktjänst över anmälda brott. Där finns uppgifter för hela landet samt för kommuner och stadsdelar i de tre storstäderna.
Anmälda brott är de brott som anmälts till polis, tull eller åklagare. Det är den anmälda brottsligheten som oftast används när man tittar på utvecklingen av brott över en viss tid och som media använder när de beskriver trender och förändringar i brottslighet.  

1. Var hittar jag statistik om alla anmälda brott i min kommun?


Öppna vår söktjänst över anmälda brott. 
 
- Klicka på Gör din egen tabell
- Klicka på Års- och periodvis
- Då öppnas en vy som ser ut så här:

Skärmdump på en av Brå:s statistiktjänster. 

2. Du väljer:
- Totalt antal brott

- Totalt antal brott kommer upp i höger kolumn.
- Markera texten i den högra kolumnen
- Klicka på Lägg till mina val. Då kommer en stjärna upp framför Totalt antal brott i den högra kolumnen.
- Klicka på fliken Region. Välj det län som din kommun ligger i. Till exempel Hallands län. Då kommer alla kommuner i Hallands län upp i höger kolumn.
- Välj din kommun där, till exempel Halmstad kommun.
- Klicka på Lägg till mina val
- Klicka på fliken Period
- Välj det senaste året om du bara vill ha siffran på hur många brott det totalt anmäldes under det senaste året. Vill du se siffrorna för flera år väljer du flera år. Då kan du se om det har ökat eller minskat olika år. När du bestämt dig för vilka år du vill ha siffror på klickar du på Lägg till mina val.
- Klicka på Mina val
- Här ser du vilka val du har gjort. Om det är något du saknar kan du gå tillbaka genom att klicka på Tillbaka.
- Är du nöjd med dina val klicka på Visa resultat. En tabell kommer upp med siffror på det som du har frågat efter.  

3. Var hittar jag statistik om en brottstyp, till exempel våldtäkter, och om de anmälda brotten ökat eller minskat de senaste tre åren?
Du gör som i exemplet ovan men:
- Under fliken Brott välj till exempel Våldtäkt inklusive grov
- Välj i höger kolumn Våldtäkt inkl. grov totalt (högst upp i listan).
- Markera Lägg till mina val och fortsätt som tidigare.
- Under Period väljer du de senaste tre åren.

4. Hur är antalet anmälda brott i min kommun jämfört med andra?
Om du vill kunna jämföra statistik mellan olika kommuner måste du använda ett jämförelsemått. I statistiken över anmälda brott är det jämförelsetalet: Antal brott per 100 000 invånare.
Lättast ser du det genom att under fliken Brott klicka för Antal brott per 100 000 invånare. Då kan du jämföra det talet mellan olika kommuner.

Skärmdump på en av Brå:s statistiktjänster.

5. Vad ska jag tänka på när jag jämför statistik mellan olika kommuner
Det finns flera saker att tänka på, bland annat:

- Förändringar i mörkertalet
Mörkertalet är de brott som inte anmäls och som därför inte finns i statistiken. Det gör att antalet anmälningar kan variera utan att den faktiska brottsligheten har förändrats. Om man gör en brottsförebyggande kampanj. Till exempel ”Anmäl den som stjäl en cykel”, så kan antalet anmälningar öka i just den kommunen för just det brottet. Det betyder inte att det stjäls fler cyklar än det brukade göras tidigare, men att fler anmälningar kommer in till polisen.

- Tillfälliga upp- och nedgångar.
Polisens och tullens insatser påverkar också statistiken. Om brottsaktiva personer grips kan en viss brottstyp minska, till exempel antalet inbrott. Framgångsrika insatser kan också leda till att fler brott upptäcks och anmäls.

- Befolkningsstrukturen.
Ett område med många unga invånare har ofta fler anmälda brott än en kommun med en majoritet av äldre personer.

- Större städer har ofta fler anmälda brott.
Även turistområden, till exempel Gotland, har fler anmälda brott än normalt eftersom det kommer många turister dit på sommarhalvåret. Sigtuna är en kommun som har en högre anmäld brottslighet eftersom flygplatsen Arlanda ligger i Sigtuna kommun.

Länk Statistikguiden - exemplet misshandel (pdf)

  En bild på en miniräknare och olika typer av diagram.

Foto: Inbjl