Historik

Sedan år 1950 har antalet anmälda brott i Sverige ökat väldigt mycket.
Men man skiljer på den polisanmälda brottsligheten och den faktiska brottsligheten, det vill säga de brott som registrerats i polisens datasystem och de brott som polisen inte får reda på. Ibland kan polisanmälningarna och verkligheten se olika ut. I Sverige verkar det som att ökningen av antalet polisanmälningar till viss del stämmer med att den verkliga brottsligheten också har ökat.

Förklaringar

Det finns olika saker som har bidragit till ökningen av brottsligheten. Den viktigaste förklaringen är att vi har fått det bättre. Vi bor bättre, vi har fler fina saker och mer pengar än vad människor hade för 50 år sedan. I dag finns det därför till exempel många fler värdefulla saker att stjäla eller förstöra.
Det har också blivit större skillnader mellan hur människor lever vilket kan påverka människors benägenhet att begå brott. Brottslighet kan till exempel bli ett sätt att snabbare få pengar och fina saker.
Människor i vårt samhälle har inte heller samma kontakt med sina grannar, släktingar och vänner som de hade förr. Man brukar tala om något som kallas för social kontroll, det vill säga att vi människor håller uppsikt på varandra. Det är i dag färre personer som frågar, iakttar och larmar om de ser något ovanligt. Detta leder till att de så kallade brottstillfällena ökar.

1800-talet och tidigare

Från den här tiden har vi ingen nationell statistik om brott som anmäls till polisen. Och ju längre tillbaka i tiden man går desto osäkrare blir uppgifterna. Men genom statistik över fångar, domslut och böcker vet vi ändå en del. För Stockholmsområdet finns till och med uppgifter om brott som rapporterats till polisen från år 1866.

Under 1800-talet stal folk ofta för att överleva – det var svåra tider. Det kallas för nödbrottslighet. Det fanns god tillgång till alkohol, vilket medförde att våldsbrottsligheten var hög under 1800-talet. Antalet mord var mycket högt i mitten av detta århundrade.

Det fanns också andra typer av brott för några hundra år sedan. Vad som ses som ett brott förändras i takt med samhället och tiden. På 1600- och 1700-talet ansåg man att det existerade häxor och därför var trolldom och häxeri ett brott. Likaså ansåg man att homosexualitet var så allvarligt att det under långa tider var belagt med dödsstraff.


År 1900–1950

Under första hälften av 1900-talet minskade brottsligheten jämfört med hur situationen var under 1800-talet. Många forskare menar att det beror på att människor fick det bättre. Och då rasade det ändå två krig ute i världen. Men krigen medförde också att man bara kunde köpa en begränsad mängd alkohol, vilket kan vara en anledning till att våldsbrottsligheten hölls tillbaka. Och fortfarande fanns inte så många stöldbegärliga föremål. 
 

År 1950–1990

Det är först år 1950 som Sverige börjar ha statistik över brott som anmäls till polisen.
Mellan år 1950 och 1990 förändrades vårt samhälle i snabb takt. 1950 anmäldes nästan 195 000 brott. Fyrtio år senare, år 1990, hade antalet anmälningar ökat till 1 220 000. Det är mer än sex gånger så många anmälningar som 1950.
Därefter började ökningen att plana ut och det blev ett trendbrott där brottsligheten inte ökade längre och antalet anmälda brott låg på ungefär samma nivå fram till år 2006. Sedan började antalet anmälda brott öka igen och år 2009 låg antalet anmälningar på 1 400 000.
Förändringarna i samhället mellan år 1950 och 1990 anses vara en av förklaringarna till att den anmälda brottsligheten ökade så mycket efter år 1950. En liknande utveckling kan man se även i resten av Europa.


Foto: Maria Ramström