Barnmisshandel

Det är svårt att veta hur många barn som misshandlas eftersom våld mot små barn ofta inte polisanmäls.
När det gäller misshandel mot barn mellan 0 och 6 år är det oftast en familjemedlem, en förälder eller styvförälder som är skyldig. I en studie som Brå gjorde visade det sig att förövarna oftast är de biologiska föräldrarna. Två tredjedelar var pappor eller styvpappor och en tredjedel mammor. Jämfört med andra brott finns här en ovanligt hög andel kvinnliga gärningspersoner.
Misshandel mot 7–14-åringar begås ofta av jämnåriga förövare som offret känner.

Diagram: Antalet anmälda fall av barnmisshandel de senaste tio åren (källa: Brå)

Kraftig ökning

2015 anmäldes cirka 14 500 misshandelsbrott mot barn under 15 år till polisen, 4 070 riktade mot barn i åldern 0–6 år och 10 400 misshandel mot barn i åldern 7–14 år. Polisen får in allt fler anmälningar om barnmisshandel. Men de flesta anmälningarna gäller barn mellan 7 och 14 år och anmäls i hög grad av skolorna.

2015 anmäldes sammantaget 20 800 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år. Det motsvarar nästan var fjärde av alla anmälda misshandelsbrott. Av dessa riktades 60 procent mot pojkar och 40 procent mot flickor.

 

Fler anmäler

Under senare år har uppmärksamheten på våld mot barn varit relativt stort. Det är troligen att det bidragit till att fler polisanmäler barnmisshandel.
Toleransen mot kroppslig bestraffning av barn har också tydligt minskat.
Dessutom har anmälningsskyldigheten för dem som arbetar med barn skärpts så att man är tvungen att anmäla om man misstänker att barn utsatts för misshandel.
När det gäller misshandel mot barn och ungdomar mellan 7 och 14 år beror sannolikt en stor del av ökningen på att skolorna i allt större utsträckning polisanmäler våldshändelser mellan elever. Det märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under terminerna.


Stort mörkertal

Statistiken visar bara en mindre del av alla misshandelsbrott mot barn anmäls – trots att vissa yrkesgrupper blivit skyldiga att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel. Vi kan inte heller förlita oss på brottsofferundersökningar eftersom barn yngre än 15 år inte intervjuas.
Brås bedömning är att ökningen av antalet misshandelsfall huvudsakligen beror på att brotten anmäls i större utsträckning än tidigare.

 

Var sker våldet?

I Brås skolundersökning om brott från 2016 får de elever i årskurs nio som uppger att de blivit utsatta för våld uppge var den senaste händelsen inträffade. 

 

Bland både tjejer och killar är det vanligast att våldet sker i skolan eller på skolgården. Detta gäller både grövre våld och lindrigare våld. Det är också vanligt att eleverna uppger att våldet skett ”någon annanstans”. Det kan då t.ex. handla om våld som sker på offentliga platser, på fritidsgårdar etc. Bland de tjejer som blivit utsatta är det också relativt vanligt att våldet skett i det egna hemmet. Detta är dock inte alls lika vanligt bland killar som utsätts. Bland både tjejer och killar är det ovanligt att man uppger att våldet skedde hemma hos någon annan eller i kollektivtrafiken.

 

Barn mindre utsatta för grovt våld

När det gäller det grövsta våldet verkar dock barn vara mindre drabbade än vuxna. Barn som är inskrivna på sjukhus för våldsskador är exempelvis betydligt lägre än bland vuxna.

 

Länkar inom Brottsrummet

Familjevåld
Hedersvåld
Sexualbrott

Läs mer på Brås webbplats

Den polisanmälda barnmisshandeln
Brott bland ungdomar i årskurs nio

Misshandel (ur Brottsutvecklingen i Sverige, pdf)

En pojke skyddar sitt ansikte med sina händer.

Foto: Pixel


Rita vid telefon

Rita är kär i en svensk kille. Det gillar inte Ritas familj. Följ Ritas berättelse och testa vad du vet om hedersrelaterad brottslighet.