Bilbrott

Bilstölder är ett utpräglat ungdomsbrott. Nästan hälften av dem som lagfördes (dömdes med mera) för bilstöld år 2015 var under 21 år. Inom straffrätten kallas bilstöld för tillgrepp av fortskaffningsmedel. I det begreppet ingår även stöld av andra motordrivna fordon, till exempel motorcyklar och lastbilar.

Under 2015 anmäldes 13 200 bilstölder. Risken att utsättas för bilstöld har inte varit så låg som den är nu sedan statistiken infördes på 1970-talet. 

Även stölder ur och från bilar ingår i kategorin bilbrott. År 2015 anmäldes omkring 54 100 sådana brott.


Diagram: Antalet anmälda bilbrott de senaste tio åren
(källa: Brå)

Bilbrotten minskar

Sedan 2005 har antalet bilbrott mer än halverats. Bilbrottsligheten har minskat stadigt sedan 90-talet då bilarna började utrustas med elektroniskt stöldskydd som gör det svårt att tjuvkoppla bilen.

 

Risken att få sin bil stulen beror i dag på vilken bil man har och var man bor någonstans. Har man en gammal bil är risken större att någon tar den än om man har en ny bil. Det beror på att det är lättare att stjäla gamla bilar. Moderna bilar har ett elektroniskt stöldskydd som gör att det krävs en startnyckel för att starta bilen.

 

Även stölder ur och från bilar har minskat sedan slutet av 90-talet. Det är troligt att en del av minskningen av stulna bilar, eftersom brotten ofta begås vid ett och samma tillfälle. Nytillverkade bilar har inbyggd bilstereo, vilket gör att de inte går att stjäla. Sen kan bilägare ha blivit bättre på att inte lämna värdefulla saker i sina bilar. Användning av kameraövervakning på parkeringsplatser har också blivit vanligare.

 

Få bilbrott klaras upp

Antalet uppklarade bilstölder är få, det vill säga polisen hittar ingen skäligen misstänkt gärningsperson. Enligt Brås frågeundersökning sker drygt hälften av brotten i offrets bostadsområde, oftast på natten. Undersökningen visar också att mer än 80 procent får tillbaka bilen men för de flesta är då bilen helt eller delvis förstörd. Bara en sjättedel av de drabbade får tillbaka bilen i ungefär samma skick som innan den blev stulen.

 

I och med att de flesta bilstölder inte klaras upp är det svårt att ge en klar bild av de misstänkta gärningspersonerna. Äldre undersökningar visar dock att det finns olika typer av gärningspersoner. En del stjäl bilar för att de vill transportera sig, andra för att nöjesåka. En del vill sälja bilen vidare eller plocka av delar och sälja.

 

I Brås skolundersökning om brott från 2016 är det omkring en procent av eleverna i årskurs nio som uppger att de stulit en bil under 2015. Samtidigt uppger knappt 2 procent av eleverna att de stulit något ur en bil under samma period. Det är en större andel killar än tjejer som uppger att de stjäl och/eller gör inbrott i bilar.

 

Bilbrott räknas också som ett strategiskt brott, det vill säga att om man har straffats för bilbrott tidigt i livet har man en högre risk för en fortsatt brottskarriär. Men när antalet bilstölder bland unga minskar så blir inte bilstöld längre den brottstyp som bäst indikerar en fortsatt brottskarriär hos unga lagöverträdare.

 

Läs mer på Brås webbplats

Brott bland ungdomar i årskurs nio
Stöldbrottslighet (ur Brottsutvecklingen, pdf)

En krossad bilruta.

Foto: Khww