Bostadsinbrott

Med bostadsinbrott avses i första hand inbrott i villor, radhus och lägenheter. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda brott och är med andra ord ett ganska ovanligt brott. Men det är ett brott som skapar mycket oro eftersom det upplevs som mer kränkande än andra stöldbrott. 
Inbrott i bostäder räknas som grov stöld. Detta eftersom bostadsinbrott ses som en allvarlig kränkning av människors privatliv. 


Anmälningarna varierar

Mer än hälften av bostadsinbrotten begås i villor och är vanligast i tätbebyggda områden som Skåne, Stockholms och Hallands län, medan få inbrott begås i glesbygd. Ungefär hälften av alla bostadsinbrott sker i storstäder o störst risk för inbrott är i ett välbärgat område i en tätort.

Diagram: Antalet anmälda bostadsinbrott de senaste tio åren (källa: Brå)

Under 2015 anmäldes omkring 22 800 bostadsinbrott. 8 040 var i lägenheter och 14 700 i villor. De senaste tio åren har antalet bostadsinbrott varierat upp och ner, men visat en uppåtgående trend. Flest villainbrott sker på hösten, medan lägenhetsinbrotten sker på en jämn nivå under året.


Många bostadsinbrott anmäls

De flesta bostadsinbrott anmäls till polisen, vilket främst beror på att en polisanmälan krävs för att man ska få ersättning från försäkringsbolagen. Statistiken över anmälda brott ger därför en bra bild av verkligheten på det här området. Däremot är andelen uppklarade bostadsinbrott låg. År 2015 personuppklarades omkring 4 procent av alla bostadsinbrott upp. Antalet personer som varje år misstänks för bostadsinbrott är därför också lågt, år 2015 var det omkring 1 050 personer. Cirka 10 procent av dem misstänkta var kvinnor. 
Av dem som döms för grov stöld får knappt hälften fängelse. 

Läs mer på Brås webbplatsStöldbrottslighet (ur Brottsutvecklingen, pdf)

En krossad fönsterruta.

Foto: Guadellaphoto