Butiksstöld och snatteri

En stöld är när man tar något som tillhör någon annan, för att man ska ha det själv eller ha annan nytta av det. Stöld i butik är inte ett specifikt brott i lagen utan kallas bara för stöld. Snatteri är en typ av stöld men det ses som mindre allvarligt och rör ofta mindre belopp.

Under 2015 anmäldes 50 400 stölder och snatterier från butik, vilket är ungefär lika många som året innan. Antalet anmälda butiksstölder har varierat under den senaste tioårsperioden, men trenden har varit nedåtgående de senaste fem åren, och antalet anmälda stölder ligger nu 10 procent lägre än för tio år sedan.

 

Antalet anmälda butiksstölder påverkas av butikers kontroller och policy för att anmäla brott. De flesta stölder och snatterier upptäcks inte, vilket gör det svårt att utifrån statistiken avgöra butikstöldernas omfattning. Specialstudier av butikernas svinn visar att endast mellan fem och tio procent av det totala antalet butiksstölder upptäcks och anmäls till polisen.

 

I Brås skolundersökning om brott från 2016 uppgav 16 procent av eleverna i årskurs nio att de hade snattat något vid minst ett tillfälle under det senaste året. Ungefär 18 procent av killarna och 13 procent av tjejerna uppgav detta. Dagligvaror som är dyra eller lätt åtkomliga — såsom godis, kosmetika, rakprodukter och batterier — är bland de mest attraktiva varorna att stjäla, enligt branschorganisationen Svensk Handel.Diagram: Antalet anmälda butiksstölder de senaste tio åren
(källa: Brå)

Vanligt bland tjejer

Gärningspersonen tas ofta på bar gärning och en relativt stor del av de anmälda brotten kan därför klaras upp. 35 procent av de misstänkta för butiksstöld är kvinnor och 19 procent är ungdomar upp till och med 20 år (2015). I relation till sin andel av befolkningen är ungdomar, och i synnerhet flickor, överrepresenterade bland de misstänkta för butiksstöld.

Många brott klaras upp

På grund av att butiksstöld är ett brott där man ofta griper någon på brottsplatsen, klarar polisen upp en jämförelsevis stor del av de anmälda brotten. År 2015 klarades 47 procent av de anmälda brotten upp genom att polisen kunde binda någon person till brottet.


Snatteri och stöld samma sak

Snatteri är samma sak som stöld, men det kallas snatteri om det man stulit har ett mindre värde. Var gränsen går för snatteri varierar men det brukar handla om värden upp till 1 000 kronor. Försök till snatteri är inte straffbart i Sverige.

Värdegränsen på 1 000 kronor gäller dock inte om man till exempel plockar delar från en bil eller en cykel. Det räknas som stöld. Det är också stöld om man tar saker från en person som inte kan skydda sig eller om man tar saker ur någon väska. Då spelar det ingen roll om det är saker som har ett mindre värde.

Straffregister

Det vanligaste straffet för snatteri är penningböter. Det innebär också att man blir bokförd i polisens belastningsregister. Där ligger belastningen registrerad under fem års tid. När man finns i belastningsregistret kan det bli svårare att få vissa jobb, att få körkort och att studera utomlands. 

 

Läs mer på Brås webbplatsBrott bland ungdomar i årskurs nio
Stöldbrottslighet (ur Brottsutvecklingen, pdf)

 

Länk

Stöld och svinn i svenska butiker (Svensk Handels webbplats, pdf)

 

En klädesbutik.

Foto: Kgtoh