Cykelstölder

Cykelstöld är ett säsongsbetonat brott som ökar under vår- och sommarmånaderna och minskar under höst- och vintermånaderna. Under vår- och sommarhalvåret finns det gott om cyklar på gator och torg, vilket gör att de är lättare att stjäla och begärliga för användning och försäljning.

Det är främst hushåll med barn som drabbas av cykelstölder och det är vanligare att man får cykeln stulen på allmän plats, snarare än i hemmet. Personer som bor i lägenhet och i storstan drabbas oftare än personer som bor i villa och i glesbygd. 6 procent av alla hushåll uppger att de fått minst en cykel stulen under 2015, enligt Brås frågeundersökning (NTU).

År 2015 polisanmäldes cirka 66 300 cykelstölder i Sverige, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med året innan. De anmälda cykelstölderna ligger nu på en lägre nivå än för tio år sedan (-1 procent).  

Diagram: Antalet anmälda cykelstölder de senaste tio åren
(källa: Brå)

Dold brottslighet

Många cykelstölder anmäls inte till polisen. I Brås frågeundersökning (NTU) uppger cirka 40 procent att de anmält när deras cykel blivit stulen, att jämföra med bilstölder där nästan 90 procent anmäls. Det gör att cykelstöld är det egendomsbrott som anmäls i minst utstäckning. Den dolda brottsligheten är större för stölder av äldre cyklar som försäkringsbolagen inte ersätter och lägre för nyare och dyrare cyklar. Om cykeln är förstörd eller inte påverkar hur många polisanmälningar som görs.

De flesta stölderna sker för att gärningspersonen ska tjäna pengar på att sälja cykeln eller delar från den. 

Sverige i topp

Enligt en internationell jämförande undersökning så är Sverige ett av de länder som har högst andel cykelstölder. De anmälda cykelstölderna är vanligast i Gotlands, Västmanlands och Skåne län.

 

Färre unga uppger att de stulit

I Brås skolundersökning om brott från 2016 uppger ungefär 7 procent av eleverna i årskurs nio att de stulit en cykel vid minst ett tillfälle under 2015. Ungefär att 10 procent av killarna och 4 procent av tjejerna uppger detta. Samtidigt uppger drygt 15 procent av eleverna i årskurs nio att de blivit utsatta för cykelstöld under samma period. Majoriteten av dessa elever har varit utsatta för cykelstöld vid ett enstaka tillfälle.

 

Få cykelstöldar klaras upp

Bara en procent av alla cykelstölder klaras upp med så kallad personuppklaring, det vill säga att polisen hittar någon person som är skäligen misstänkt för brottet.

 

Läs mer på Brås webbplatsBrås nationella trygghetsundersökning (NTU)
Brott bland ungdomar i årskurs nio

En cykel som ligger i gräset.

Foto: Guadellaphoto