Lärare

Brottsrummet.se är till för att ungdomar ska kunna hitta  information om brott och brottslighet. Men här finns också material för dig som lärare. Skolan är en av de viktigaste brottsförebyggande aktörerna och Brås material kan vara ett stöd i ditt arbete med eleverna.

 

Lärarhandledningar

En lektion om medverkan till brott
Finns det kollektivt ansvar? Spelar det någon roll vem som har gjort vad? Och vem har bevisbördan i en domstol?
Med hjälp av två fallstudier diskuteras medverkan vid brott och gärningsmannaskap (pdf). Materialet vänder sig till högstadiet och gymnasiet.

 

En lektion om sexualbrott
När gör man sig skyldig till sexualbrott? Vad är straffet för våldtäkt? Spelar det någon roll vem som tar intitiativet?
Med hjälp av två fallstudier diskuteras sexualbrott utifrån brottsbalkens sjätte kapitel (pdf). Materialet vänder sig till högstadiet och gymnasiet.


En lektion om straff

Vad är ett rimligt straff för den som ljuger i domstol? Finns det förmildrande omständigheter och får man kortare straff om man är ung?
Med hjälp av två fallstudier diskuteras straff och straffmätning (pdf). Materialet vänder sig till högstadiet och gymnasiet.


En lektion om skadestånd

Vad är ett rimligt skadeståndsbelopp? Vad är syftet med skadeståndsbeloppen? Är solidariskt ansvar bra eller dåligt?
Med hjälp av tre fallstudier diskuteras skadestånd (pdf). Materialet vänder sig till högstadiet och gymnasiet.


En lektion om brottsutvecklingen

Vilka är de vanligaste brotten? Vilken bild ger massmedia? Och ökar brottsligheten?
Med hjälp av sex frågor diskuteras brottsutvecklingen (pdf). Materialet vänder sig till högstadiet och gymnasiet.

 

En lektion om misshandel (och hur rättsväsendet fungerar)
Johan är på fest med sin kompis. En kille kommer fram och muckar gräl. Slagsmål bryter ut och ett vittne ringer till polisen. Vad händer sedan? I programmet får eleverna följa vad som händer med Johan när hans fall vandrar genom rättsväsendet. Läs mer om Brottsfallet - en resa genom rättsväsendet.


En lektion om mobbning
Kajsa utsätts för mobbning i skolan av Sofie och hennes följeslagare. Vad gör man när man blir mobbad och vad har skolan för ansvar att se till att mobbningen upphör?
Läs mer om De kallade helle Greyface - ett program om mobbning


En lektion om brott i nära relationer
Eva och Claes går i högstadiet och är jättekära i varandra. Efter ett tag börjar Claes uppträda hotfullt mot Eva. Det slutar med att han misshandlar sin flickvän. Kamrater runt Eva och Claes uppfattar delvis vad som sker.
Läs mer om Hot och våld i kärleksrelationer.
Det här materialet finns även i en version speciellt anpassat för personer med funktionsnedsättning.

 

En lektion om våld och förtryck i en relation mellan två tjejer
Emma och Angela är en tonårspar som bor ihop. Men deras relation präglas av avundsjuka, hot och misshandel. Vi får följa vad som händer och Angelas väg ur relationen.
Läs mer om Våld i samkönade parrelationer

 

En lektion om hedersvåld
Rita är kär i en svensk kille. Det gillar inte Ritas familj och hon blir utsatt för hot och kränkningar hemma. Rita och människorna i hennes närhet ställs inför svåra val.
Läs mer om Rita är fel i kär kille - om hedersrelaterad brottslighet.


Böcker från Brå med flera lärarhandledningar

Du & Jag Rätt & Fel
Materialet innehåller övningar och frågeställningar som är lämpliga vid ämnesövergripande temaundervisning om brottslighet, trygghet, brottsförebyggande samt om de principer som det svenska rättssystemet vilar på. Materialet vänder sig till lärare och elever i årskurs 6-9. Lärarhandledningen Du & Jag Rätt & Fel finns att köpa i tryckt format eller att laddas ned kostnadsfritt som pdf.

Livets spelregler
Livets spelregler är en handledning för temaarbete för årskurserna 3–5. Handledningen vänder sig till både lärare och elever och innehåller övningar som kan vara lämpliga vid ämnesövergripande undervisning om brottslighet, trygghet och brottsförebyggande arbete. Handledningen innehåller fem temaområden: Livets spelregler, Trygghet och otrygghet, Retas slåss och vara elak, Stjäla och Förstöra. Lärarhandledningen Livets spelregler finns att köpa i tryckt format eller att laddas ned kostnadsfritt som pdf.

Var går gränsen?
Handledningen innehåller fakta, berättelser, frågeställningar, övningar och diskussionsunderlag för temaarbeten om jämställdhet, kroppslig och själslig integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott. Materialet vänder sig till elever från årskurs 7 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet. Lärarhandledningen Var går gränsen finns att köpa i tryckt format eller att laddas ned kostnadsfritt som pdf. 

 

Filmer

Missa inte våra intervjuer i filmrummet. Även Utbildningsradion har gjort flera serier om brott och straff.

Vår stad

En illustration över ett stadscentrum med hus och bilar

VårStad är en ingång för att interaktivt ta del av vad som kan hända i en helt vanligt stad. Genom VårStad presenterar vi fem interaktiva berättelser i tecknad form. I programmen får eleverna följa en händelse och svara på frågor under berättelsens gång. I flera fall är det också ett test i slutet.


Du kan också använda programmen var för sig:

Två killar är på en fest och en av dem dricker en öl
Polisen griper Johan efter ett slagsmål på en fest. Vad händer sedan?

Testa elevernas kunskaper om rättsväsendet.

Tre tjejjer tittar på den fjärde
Kajsa utsätts för mobbning i skolan av Sofie och hennes följeslagare. Vad gör man när man blir mobbad och vad har skolan för ansvar att se till att mobbningen upphör?

Se vad som hände Kajsa och testa vad dina elever vet om mobbning. 


En kille håller om en tjej
Eva och Claes är skolans coolaste par. Efter ett tag börjar Claes uppträda hotfullt mot Eva.

Var går gränsen för vad man får göra (och inte göra) i en relation?

 

Illustratör: Anders WormEmma och Angela är ett tonårspar som bor ihop. Men deras relation präglas av avundsjuka, hot och misshandel.
Följ vad som händer med Angela.  



En tjej som heter Rita drömmer om sin kille
Rita är kär i en svensk kille. Det gillar inte Ritas familj. Följ Ritas berättelse och testa vad eleverna kan om hedersrelaterad brottslighet.