Knivbrott

Lagen om förbud mot knivar och andra stick- eller skärvapen, den så kallade knivlagen, gäller knivinnehav på allmän plats.
Det är alltså förbjudet att ha kniv eller andra farliga föremål med sig på gator, torg och i parker, på sjukhus, restauranger, i affärer, skolor, i bilar eller på bussar.
Det är bara personer som behöver kniv i sitt jobb, till exempel militärer eller hantverkare, som får ha kniv på allmän plats.

År 2015 anmäldes omkring 9 700 brott mot knivlagen. Det är en ökning med 14 procent sedan föregående år.

Diagram: Antalet anmälda brott mot knivlagen de senaste tio åren (källa: Brå)

Många knivbrott klaras upp

Jämfört med andra brott är andelen personuppklarade knivbrott (då man kan knyta en misstänkt person till brottet) mycket hög – cirka 65 procent. Det hänger ihop med att polisen ofta griper den misstänkta personen på bar gärning när han eller hon har kniven på sig. Knivbrott upptäcks ofta i samband med hotfulla situationer eller vid misshandelsfall men också vid kontroller av berusade eller drogpåverkade personer.

Vanligaste mordvapnet

Kniv är det vanligaste mordvapnet. Forskning har visat att omkring 40 procent av morden i Sverige sker med kniv.

I Brås skolundersökning om brott från 2016 uppgav ungefär var tionde elev i årskurs nio att de haft med sig kniv som vapen vid minst ett tillfälle under 2015. Det är vanligare att killar uppger detta, jämfört med tjejer (ungefär 11 procent av killarna och 6.procent av tjejerna).


År 2015 lagfördes (dömdes med mera) 436 ungdomar mellan 15 och 20 år för brott mot knivlagen. Ytterligare 101 personer i samma ålder dömdes för brott mot vapenlagen, det vill säga förbud att bära till exempel skjutvapen.Lätt att skada någon med kniv

Knivar är farligare än många tror. Ett stick kan vara dödande om det träffar ett känsligt organ i kroppen, till exempel hjärtat eller levern. Det är lätt att skada någon annan svårt eftersom kniven lätt går genom kläder och hud. Därför ska man inte ha kniv eller andra stickvapen med sig när man går till skolan, ska ut med kompisar eller någon annanstans.

Läs mer på Brås webbplats

Brott bland ungdomar i årskurs nio

En jaktkniv.

Foto: Galdzer