Misshandel

Misshandel räknas som ett våldsbrott. Det finns olika grader för hur allvarligt vårt rättssystem anser en misshandel vara. Enligt de straffrättsliga reglerna kan brottet definieras som ringa misshandel, misshandel av normalgraden och grov misshandel.

Under år 2015 anmäldes 85 100 misshandelsbrott i Sverige varav omkring 21 000 barn under 18 år. Det är en ökning med 2 procent jämfört med året innan. Antalet anmälda misshandelsbrott ökade under åren 2004–2011 för att därefter minska fram till 2013. Under 2015 anmäldes 10 procent fler misshandelsbrott än 2006. 

 

Brottsofferundersökningar visar att en stor del av ökningen kan bero på att fler brott faktiskt anmäls. Varje år uppger 2–3 procent av Sveriges befolkning att de har blivit misshandlade. Så har det sett ut under en längre tid. Också sjukvården uppger oförändrade nivåer av patienter med skador som orsakats av misshandel eller grövre våldsbrott. Samtidigt finns det många misshandelsbrott som polisen aldrig får reda på.


Misshandel utomhus mellan personer som inte känner varandra, så kallat gatuvåld, är exempel på en form av misshandel där anmälningarna minskat de senaste åren (från en ganska hög nivå). Gatuvåld drabbar ofta ungdomar som inte känner varandra sedan tidigare och alkohol är ofta med i bilden. 
När misshandel sker i hemmet är det oftast en kvinna som är offret.

 

Förekomst av alkohol och droger är vanligt vid misshandel. I drygt sex misshandelsfall av tio har de utsatta personerna intrycket att gärningspersonen var påverkad av alkohol eller droger, och i mer än vart tredje fall uppger de utsatta att de själva var påverkade av alkohol vid tillfället.

 

Polisen får även in många anmälningar om misshandel mot barn och ungdomar som är 7–14 år. Dessa brott begås i huvudsak på vardagar och många av de misstänkta är själva under 15 år. Ökningen av antalet anmälningar under 2000-talet mot unga beror sannolikt på att många skolor numera anmäler våld till polisen.

Vad är misshandel?

Ringa misshandel är till exempel en örfil, en lättare spark, att knuffa någon så denne slår sig, att slita och dra i någons kläder.
Misshandel av normalgraden kan vara om man skadar någon så att denne får ett sår, bryter ett ben eller slår ut en tand. Det kan också vara att man rakar av håret på någon.

 

Till grov misshandel räknas livsfarlig misshandel med till exempel kniv, yxa eller skjutvapen. Om våldet är särskilt grymt räknas det också som grovt. Det kan till exempel vara att sparka på någon som ligger och att många personer tillsammans misshandlar någon som är hjälplös. Även spridning av vissa sjukdomar, till exempel HIV, räknas som grov misshandel.

Män både gärningsperson och offer

Gärningspersonerna är oftast män. Kvinnor misstänks i cirka 18 procent av de anmälda misshandelsfallen. Antalet unga kvinnor som misstänks för misshandel har procentuellt ökat mer än männen. Män är även i majoritet bland offren av anmälda misshandelsbrott (41 procent), 34 procent av offren är kvinnor och cirka 25 procent är barn 0-17 år. 

13 procent av samtliga anmälda misshandelsbrott klaras upp genom att polisen hittar den misstänkte gärningspersonen och kan binda honom eller henne till brottet (år 2015).

 

Frågor och svar

Har ni någon gång stött på ett fall där kvinnan slagit sin man? Vart kan i så fall mannen vända sig?

Svar: År 2014 var det cirka 360 misstänkta kvinnor som misshandlat män i "nära relation". Hur många av dessa fall som handlade om våld mot den egna partnern har Brå inte statistik på. En man som blivit utsatt för misshandel av sin partner bör vända sig till polisen för att anmäla det. För att få stöd och hjälp kan han vända sig till någon mansjour eller till brottsofferjouren.


Läs mer på Brottsrummet

Barnmisshandel
Länkar

Misshandel och ofredande (UR)
Brott i grupp (UR)
Fakta Droger (UR)


Läs mer på Brås webbplats

Misshandel (ur Brottsutvecklingen, pdf)
Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott.


Sven Granath, utredare på Brå, svarar på frågor om misshandel.
Se fler filmer

 

Eva och Claes
Eva och Claes är skolans coolaste par. Efter ett tag börjar Claes uppträda hotfullt mot Eva. Var går gränsen för vad man får göra (och inte göra) i en relation? Testa dina kunskaper.

 


Rita vid telefon
Rita är kär i en svensk kille. Det gillar inte Ritas familj. Följ Ritas berättelse och testa vad du vet om hedersrelaterad brottslighet.

 

Två killar är på en fest och en av dem dricker en öl


Polisen griper Johan efter ett slagsmål på en fest. Vad händer sedan? Testa dina kunskaper om rättsväsendet.

 

Illustratör: Anders WormEmma och Angela är en tonårspar som bor ihop. Men deras relation präglas av avundsjuka, hot och misshandel.
Följ vad som händer med Angela.