Kränkningar, hot och trakasserier på nätet

Hat på nätet drabbar många unga. Men det kan vara svårt att veta vad som bara är taskigt och vad som faktiskt är olagligt. Ofta säger man att samma regler gäller både på nätet och utanför nätet. På samma sätt som ”in real life” får man alltså inte heller hota, säga alltför elaka saker eller förfölja någon på internet. 

 

Uttrycket näthat används för alla möjliga typer av kränkningar på internet, från en taskig kommentar till olagliga handlingar. Genom sociala medier kan näthatet snabbt spridas till väldigt många människor och få stora konsekvenser för den som utsätts. Lyssna på juridikpodden om näthat.

 

Vanligt att elever utsätts för kränkningar via internet

Brås skolundersökning om brott från 2016 visar att en fjärdedel av eleverna i årskurs nio uppger att de under 2015 råkade ut för att någon skrev kränkande saker om dem. Det verkar vara vanligare att tjejer blir utsatta; ungefär var tredje tjej och var femte kille i årskurs nio uppger att de blivit utsatta för detta. Samtidigt uppger var fjärde tjej och var sjätte kille att de råkat ut för att någon lagt upp bilder eller filmklipp på internet, som man inte ville skulle spridas.

 

Olika typer av näthat

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor är vanliga brott på internet:

Förolämpningar: När någon går över gränsen och förolämpar och säger elaka saker till någon annan och genom detta sårar den personen. Lagen ser extra allvarligt på ifall påståendena är rasistiska, religiösa eller handlar om sexuell läggning. 

 

Förtal: När någon uttrycker sig och sprider uppgifter som gör att omgivningen tycker att man är en ”dålig” människa, till exempel säger att man har begått ett brott. Förtalslagen är lite speciell eftersom den främst riktar in sig på spridning. Att dela/vidarebefordra/sprida är det som är brottsligt, inte vem som från början skrev eller fotograferade händelsen. På internet kan kränkningar och trakasserier spridas väldigt snabbt och till många människor. Lyssna på juridikpodden om förtal.

 

Hot: Ett otillåtet angrepp på din rättighet att vara i fred och känna dig trygg. Hot i olika former förekommer ofta på internet. Men ett hot måste vara ett så kallat olaga hot för att vara straffbart. Det betyder att man hotar med ett annat brott och att den som hotas känner rädsla för sitt liv eller sin hälsa. Det kan exempelvis vara hot om misshandel. Lyssna på juridikpodden om hot.

 

Ofredande: När man allvarligt stör någon annan, till exempel genom att skicka en mängd meddelanden till en person som inte vill bli kontaktad. Sexuellt ofredande på internet kan vara att någon upprepande gånger ber om att få nakenbilder skickade till sig, eller skickar nakenbilder till någon som inte bett om det. Om en vuxen har fått en person under 15 år att posera naken eller i underkläder framför en webbkamera kan det vara utnyttjande av barn för sexuell posering. För att ett foto ska vara kränkande krävs att fotot är taget i smyg och i ett sammanhang som i ett omklädningsrum eller på en toalett. Barnpornografi är ett brott som samhället ser mycket allvarligt på. Brottet är inte direkt knutet till den avbildades ålder eller till den som syns på en bild eller film. Även bilder och filmer med någon som är 15–18 år kan vara barnpornografi om det ser ut som ett barn på bilderna eller filmerna.

 

Lyssna på juridikpodden:
om ofredande
om olaga förföljelse
om kränkande fotografering
om barnpornografi


Föräldrar kan bli skadeståndsansvariga

I Sverige kan barn under 15 år inte dömas till straff om de begått ett brott. Däremot kan de dömas att betala skadestånd för skador som de orsakat. Skadeståndsansvar uppkommer när någon skadat eller kränkt någon annan. Sedan några år tillbaka ansvarar vårdnadshavare (en eller båda föräldrarna eller en person som är utsedd av domstol) för skador som barn orsakar genom brott. Vårdnadshavare får alltså betala barns skadestånd.

 

Stor juridisk osäkerhet

Det är svårt att veta vad som olagligt och vad som bara är taskigt, eftersom det oftast beror på syftet eller situationen. Men man kan säga att folk får tycka vad de vill bara de inte bryter mot lagen eller är taskiga mot någon annan. Även jurister och andra sakkunniga är ofta osäkra på vad som gäller rent juridiskt. Få fall har kommit till prövning i domstol, men ett känt sådant fall är det så kallade instagrammålet. Målet tas upp i juridikpodden om förtal.

 

Läs mer på Brottsrummet

Om du blivit utsatt för brott på nätet 

 

Länkar

Tema internettrakasserier (UR)
Hat på nätet – Vad får du inte skriva på nätet? (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor)
Ses offline? (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor)
Nätkränkningar (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor)
Får man skriva vad man vill på internet? (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor)
Lagar och fakta om näthat (Polisen)
Nohate.se (Statens medieråd)

Kajsa utsätts för mobbning i skolan av Sofie och hennes kompisar. Bland annat hackar de sig in på Kajsas blogg och ändrar en bild så att Kajsa blir askgrå och får en dödskalles ögon. Se vad som hände Kajsa och testa vad du vet om mobbning.

 

 

Fyra tips om hur man ska agera på nätet:

 • Var kritisk
  Fundera på vad du läser, ser och hör på nätet.

 • Ljug inte
  Använd ditt riktiga namn när du postar eller kommenterar.

 • Såra ingen
  Tänk efter innan du skriver eller delar innehåll som handlar om andra än dig själv.

 • Säg till
  Anmäl det som inte känns okej till hemsidan du ser det på, oavsett om det handlar om dig eller andra.

(källa: Nohate.se)

 

Se film från Polisen om vad näthat är och vad man kan göra om man blir utsatt.

 

En del vuxna är inte schyssta på nätet. De vill kanske komma åt nakenbilder eller till och med tvinga dig till sex om ni skulle ses. Det kallas gromning och är ett brott. I filmen från polisen får du tips om några saker du kan tänka på för att skydda dig.Lyssna på Snacka om brott - en poddsändning från Brå.