Rattfylleri

Ett rattfylleribrott innebär att man kört ett motorfordon när man haft en för hög halt av alkohol eller droger i kroppen. Detta är straffbart och livsfarligt, både för en själv och andra trafikanter.

Antalet polisanmälningar påverkas av hur aktiv och framgångsrik polisen är när det gäller att upptäcka rattfyllerister vid till exempel trafikkontroller.

År 2015 polisanmäldes 26 100 rattfylleribrott, varav 13 100 av anmälningarna gällde drograttfylla. Majoriteten av dem som misstänks för rattfylleribrott är yngre och medelålders män, men andelen kvinnor ökar.

Diagram: Antalet anmälda rattfylleribrott (med påverkan av alkohol och droger) de senaste tio åren (källa: Brå)

Alkoholkonsumtionen minskar

Rattfylleri är ett brott som är betydligt vanligare än man kan tro av antalet anmälningar. Yngre och medelålders män dominerar bland rattfylleristerna, både bland dem som polisen upptäcker i kontroller och bland dem som är inblandade i olyckor. Varje år är det ungefär 70 personer som omkommer i trafikolyckor där alkohol eller narkotika är inblandad, enligt Trafikverket.

Många fall klaras upp

År 2015 klarades 80 procent av rattfylleribrotten upp genom att polisen hittade en misstänkt gärningsperson. Den höga uppklaringsprocenten förklaras av att gärningspersonen grips, eller att alkoholprov tas direkt på plats, vid en poliskontroll.

Gränsen för rattfylleri är 0,2 promille

Promillegränserna för rattfylleri och grovt rattfylleri har förändrats över tid. Nu är gränsen för rattfylleri av normalgraden 0,2 promille alkohol i blodet. För det kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt rattfylleri är gränsen minst 1,0 promille alkohol i blodet och man kan dömas till högst 2 års fängelse.

Körkortet återkallas oftast

Rattfylleri leder så gott som alltid till att körkortet återkallas.
Normalt är spärrtiden för rattfylleri 12 månader.
Spärrtiden är normalt 24 månader för grovt rattfylleri, upprepade rattfyllerier eller om det är rattfylleri i kombination med diagnosen missbruk/beroende av alkohol.
Den som dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri måste ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Om spärrtiden är högst 12 månader behöver den dömde inte göra ett nytt förarprov, utan endast lämna in ansökan om att få ett nytt körkort utfärdat. Om spärrtiden är längre än 12 månader måste den dömde avlägga nytt förarprov, med kunskapsprov och körprov.

 

Källa: Brå och Trafikverket

 

Läs mer på Brås hemsida

Rattfylleri (ur Brottsutvecklingen, pdf)

Länkar

Hur mycket dricker svensken? (CAN)
Trafiksäkerhetsverkets undersökning Alkohol, droger och trafik (2014,pdf)
Körkortsportalen (Transportstyrelsen och Trafikverket)
Don't drink and drive (Trafikverket)

En person håller händerna på ratten vid bilkörning.

Foto: Guadellaphoto