Rita är kär i fel kille

Få brott är så komplexa och svåra att utreda som våld som utövas i nära relationer. Brotten drabbar inte bara individer, utan är också ett samhällsproblem.  

I programmet får vi följa Rita som är utsatt för hedersrelaterade hot och kränkningar hemma. Hennes familj kontrollerar och misshandlar henne när hon träffar sin svenska pojkvän Micke. I familjens ögon kränker Rita släktens heder. Rita och människorna i hennes närhet ställs inför svåra val.  

Syftet är att beskriva var gränsen går för vad som är brottsligt, vilken kontroll föräldrar och andra har rätt att utöva och vad samhället kan göra för personer som utsätts för hot och förtryck i hemmet.

Eleverna kan gå igenom programmet via dator med internetkoppling antingen enskilt eller i mindre grupper.  

Länk till programmet Rita är kär i fel kille –­ om hedersrelaterad brottslighet
Till programmet finns en lärarhandledning och en videointervju med Ahre Hamednaca, grundare av Sharafs hjältar,


Några exempel på frågor som klassen kan tänkas ställa/ni kan resonera kring efter programmet:
Kan man säga att det finns svenska varianter av hedersförtryck?
Hur tror du en välbärgad familj i innerstaden skulle reagera om deras dotter förälskade sig i en kille från förorten, med helt annan bakgrund?
Är det så att en ung människa alltid vet vad som är bäst för henne eller honom?
Vilken är anledningen till att unga flickor och pojkar gifts bort, tror du?
Hur var det i Sverige för 100 till 150 år sedan?
Gifte sig människor av enbart kärlek då?
Varför tycker vi som vi gör?  

Programmet bygger på verkliga tingsrättsfall och har tagits fram av Brottsförebyggande rådet, Polismuseet och Rikspolisstyrelsen för Brottsrummet.se.