Sexualbrott

Barn och ungdomar som blir utsatta för sexualbrott är är en särskilt sårbar grupp eftersom brotten sker under en tid då man håller på att utveckla förmågor till tillit, integritet, intimitet och även sin sexualitet. Sexualbrott kan därför ge allvarligare konsekvenser för unga än för vuxna.


Enligt svensk lag är det alltid brottsligt att utföra en sexuell handling med en person som är under 15 år, även om barnet eller den unge upplever det som frivilligt eller till och med själv tagit initiativ till handlingen. Det kan räknas som våldtäkt även om det varken förekommer våld eller hot.
Om den utsatta har fyllt 15 år räknas det som sexualbrott mot en vuxen person. Om gärningsmannen är släkt med offret eller till exempel har en föräldraliknande relation till offret, kan övergrepp räknas som brott mot barn fram till dess att offret fyller 18 år.

Olagligt sex

Det är olagligt att ha sex med någon som är drogad, väldigt onykter eller medvetslös och därför inte kan värja sig. Det räknas numera som våldtäkt.
Många sexuella handlingar, inte bara samlag, kan klassas som sexualbrott.
Sexuella övergrepp kan vara både fysiska och icke-fysiska. Förövaren använder inte alltid tvång vid övergreppet. I stället kan en vuxen förövare utnyttja den makt och auktoritet han eller hon har.
Sexuella kontakter mellan förälder och barn eller barnbarn, eller mellan syskon, kallas för incest och är ett brott.

Ökat antal polisanmälningar

År 2014 anmäldes 19 700 sexualbrott mot barn och vuxna, vilket är en ökning med 13 procent mot året innan. Nästan 6 620 av sexualbrotten gällde våldtäkt.

Under de senaste tio åren har antalet anmälda sexualbrott ökat. Ökningen av polisanmälda sexualbrott tror man till största del beror på att fler anmäler att de blivit utsatt till polisen. För medan polisanmälningar för sexualbrott har ökat i flera decennier, har andelen personer som i offerundersökningar uppger att de blivit utsatta för sexualbrott varit relativt stabil, cirka en procent av de tillfrågade. Fler kvinnor än män uppger att de blivit utsatta för sexualbrott. Samtidigt finns ett stort så kallat mörkertal, det vill säga sexualbrott som aldrig polisanmäls.

Diagram: Antalet anmälda fall av sexualbrott (inklusive trafficking och barnpornografi) de senaste tio åren (Källa: Brå)

Ökningen av antalet anmälda våldtäkter kan även delvis förklaras med den lagändring som kom 2005 där fler brott än tidigare numera bedöms som våldtäkter.
Det vanligaste sexualbrottet år 2014 var sexuellt ofredande, som uppgick till nästan hälften av anmälningarna. Sexuellt ofredande är till exempel antastande och telefonsamtal, sms, e-post eller brev med sexuella anspelningar. Våldtäkt och försök till våldtäkt står för drygt 30 procent av de anmälda sexualbrotten.
I en femtedel av de fall som polisanmäls leder polisutredningen till att en misstänkt person kan åtalas för brottet (2013).

Ofta unga offer och förövare

I nästan hälften av anmälningarna om våldtäkt är offren under 17 år (2014). I drygt 90 procent av fallen var offren flickor. Omkring 40 procent av de personer som misstänks för våldtäkt mot barn under 15 år är under 21 år. Unga personer som begår sexuella övergrepp vet inte alltid att det är ett brott de gör sig skyldiga till. Det förekommer också att den som blir utsatt inte vet om att det är ett brott.


Vem och var?

De flesta sexualbrott sker inomhus, ofta i hemmet. Gärningsmannen kan vara en familjemedlem, en släkting, en pojkvän eller någon annan man känner. Det är också därför som de flesta sexuella övergrepp aldrig polisanmäls. Barn och ungdomar berättar helst inte. Orsakerna är starka känslor av skam, skuld, rädsla att inte bli trodd och rädsla för konsekvenser efter anmälan. Detta är särskilt vanligt då den som begått övergreppet är någon som finns hemma (en förälder eller nära anhörig) eller kanske går i samma skola.

Det är främst män som misstänks för sexualbrott; av de misstänkta är endast 2 procent kvinnor (men andelen kvinnor har ökat de senaste åren). Unga män dominerar bland gärningsmännen, medan unga kvinnor är överrepresenterade bland offren — något som framkommer både i Brås frågeundersökning  (NTU) och kriminalstatistiken.


Gromning

48 procent av alla 15-åriga flickor och 18 procent av alla pojkar som är regelbundna internetanvändare, uppger att de via internet blivit kontaktade i sexuellt syfte av någon de tror eller vet är en vuxen. 
Gromning kan innebära olika saker. Det kan handla om sexuella chattmeddelanden. Det kan handla om män som blottar sig framför en webbkamera, män som försöker få barn och unga att posera framför webbkamera, få barn och unga att lämna ut sina mobilnummer för att få till telefonsex eller videosamtal via mms. I vissa fall försöker män betala för sexuella tjänster, i andra utvecklas en vänskapsrelation för att förövaren senare ska kunna förgripa sig på den unge i verkligheten. I stort sett vem som helst som chattar på nätet kan råka ut för en sexuell kontakt men de flesta ungdomar vet att de aldrig ska berätta vad de heter eller var de bor. De flesta går heller inte med på att träffas utanför nätet.


Straff

Beroende på hur grova sexualbrotten är kallas de straffrättsligt för sexuellt ofredande, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av underårig eller våldtäkt. Lite mer än hälften av alla sexualbrott klaras upp. Det vanligaste straffet för våldtäkt är fängelse, medan sexuellt ofredande oftast leder till böter. Om förövaren är yngre än 15 år överlämnas ärendet till de sociala myndigheterna eftersom man inte är straffmyndig före 15 års ålder.


Från och med den 1 juli 2009 är det olagligt för vuxna att ta kontakt med barn under 15 år på internet för att begå sexuella övergrepp (så kallad gromning). Den som stämmer träff eller förbereder ett möte med en minderårig kan dömas till böter eller fängelse i upp till ett år. 


Källor: Brå, Polisen, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Rädda Barnen, Brottsoffermyndigheten

 

Frågor och svar

Vilka blir våldtagna?

Svar: I en Brå-rapport granskades cirka 90 procent av alla polisanmälda våldtäkter som begicks i Sverige mellan år 1995 och 2006. I denna rapport framgår att offren ofta var unga. Cirka 15 procent var under 18 år. Nästan hälften av alla offer är mellan 18 och 29 år gamla och omkring en tredjedel är i 30 till 50 års ålder. I de flesta fall var offren bekant med eller kände gärningsmannen mycket väl. Det är vanligare att flickor/kvinnor våldtas än pojkar/män. Läs mer i rapporten Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre.

Vad är trafficking?

Svar: Trafficking är handeln med människor. Offer för människohandeln är ofta kvinnor och barn från fattiga länder, som lockas med löfte om arbete, för att sedan hamna i tvångsarbete eller utnyttjas för sexuella ändamål. En del av människohandelns offer kidnappas eller tvingas på andra sätt, till exempel genom att försättas i skuld. Den verkligheten de möter handlar ofta om prostitution, misshandel, övergrepp och stora skulder. År 2013 polisanmäldes 40 fall av trafficking för sexuella ändamål i Sverige.

Vad ska jag göra om jag blir utsatt för sexuellt våld?

Att tvinga någon till sex genom våld och hot är en brottslig handling. Om du eller någon du känner har blivit utsatt för sexuellt våld så är det bra att få prata med någon om det. Om du kan, så är det bra att så fort som möjligt ta kontakt med sjukvården för att få vård och för att ta prover som kan användas som bevis om du väljer att göra en polisanmälan. Du har alltid rätt att själv bestämma vilka prover som ska tas.
Se intervju med sjuksköterska på Våldtäktsakuten.

Länkar inom Brottsrummet

Brottsoffer
Familjevåld
Hedersvåld 

Länkar

Sexualbrott (UR)
UMO.se (Ungdomsmottagningen)
Brott i nära relationer (Polisen)
Ungaboj
Kvinnofridslinjen
Kunskapsbanken (Nationellt centrum för kvinnofrid)
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)
Sveriges kvinno- och tjejjourers Riksförbund (SKR)
Tjejjouren.se

Läs mer på Brås webbplatsSexuella kontakter med barn via internet (pdf)
Polisanmälda våldtäkter mot barn (pdf)
Sexualbrott (ur Brottsutvecklingen, pdf)
Brås frågeundersökning (NTU)Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå, svarar på frågor om sexuellt ofredande, våldtäkt och andra sexualbrott.
Se fler filmer

Vad ska jag göra om jag blir våldtagen? Monika Strandberg, sjuksköterska, berättar.
Läs intervjun som text
Se fler filmer

 

 

En vanlig plats för en våldtäkt är på en fest. Men vad är en våldtäkt, vad ska man göra om man blivit utsatt och vad gör polisen om man anmäler? Se filmen med två poliser.

 

En kille håller om en tjej
Eva och Claes är skolans coolaste par. Efter ett tag börjar Claes uppträda hotfullt mot Eva. Var går gränsen för vad man får göra (och inte göra) i en relation? Testa dina kunskaper.

Illustratör: Anders WormEmma och Angela är ett tonårspar som bor ihop. Men deras relation präglas av avundsjuka, hot och misshandel.
Följ vad som händer med Angela.  


En del vuxna är inte schyssta på nätet. De vill kanske komma åt nakenbilder eller till och med tvinga dig till sex om ni skulle ses. Det kallas gromning och är ett brott. I filmen från polisen får du tips om några saker du kan tänka på för att skydda dig.