Utsatt för brott

Ungdomar är en utsatt grupp för till exempel nättrakasserier, mobilstöld, rån och gatuvåld. En Brå-undersökning från 2013 där skolelever i årskurs nio berättat om sina erfarenheter visar att en tredjedel av alla niondeklassare har blivit bestulna, en femtedel har utsatts för våld och en tiondel har blivit hotade.

 

Brottsoffer

De som begår brott mot unga är ofta andra ungdomar. Det är lika vanligt att flickor som pojkar blir bestulna eller hotas, men pojkar råkar oftare ut för våld. Den totala andelen unga brottsoffer har varit ungefär lika stor de senaste tio åren och har alltså varken ökat eller minskat. Majoriteten av brotten har begåtts i skolan eller på någon annan offentlig plats.

Men även många barn utsätts för brott hemma. Enligt Barnombudsmannen upplever vart tionde barn i Sverige även våld inom familjen. Vart tjugonde barn upplever det ofta. Även barn som bevittnat misshandel inom familjen, men inte själva utsatts för våld, är brottsoffer och kan ha samma känslor.

Nätet är också en vanlig plats att bli hånad och hotad på. Men det som många inte vet är att ett taskigt skämt i sociala medier kan vara straffbart. Läs mer om att bli utsatt på nätet.


Du kan läsa mer om ungas rättigheter vid brott på Brottsoffermyndighetens webbplats för unga: jagvillveta.se 


Viktigt att polisanmäla

Det är bra att polisanmäla ett brott så fort som möjligt, det underlättar ofta för att hitta bevis. Men även om det har gått en tid kan det vara viktigt med en anmälan.

 

Polisen är alltid skyldig att ta emot din anmälan. Polisen ska också informera dig om dina rättigheter som brottsoffer och om var du kan få stöd och hjälp. Har någon försökt få dig att inte polisanmäla brottet är det viktigt att du berättar det för polisen när du anmäler brottet.


Stöd och hjälp

När man blivit utsatt för ett brott kan man må väldigt dåligt. Man kan känna sig rädd och otrygg och då kan det vara bra att få prata av sig, få stöd och hjälp.

Det finns brottsofferjourer på många platser i landet. Där får man hjälp om man blivit utsatt för brott. Brottsofferjourens hjälp kostar inget och stödpersonerna berättar inte för någon vad ni pratar om. Telefonnumret till brottsofferjouren är 0200-21 20 19. RFSL:s brottsofferjour telefonnummer är 020-34 13 16. Brottsofferjourernas riksförbund har också en webbplats för unga som utsatts för brott: www.ungaboj.se


Socialtjänsten finns i varje kommun och ska se till att den som varit med om brott får information, stöd och skydd. De som jobbar där är vana vid olika känslor, tankar och problem som man kan ha efter brottet. Man kan få träffa någon att prata med, ensam eller tillsammans med en förälder eller kompis. På många orter i Sverige finns det också stödcentra för brottsutsatta.


Andra som man kan vända sig till är en ungdomsmottagning, skolhälsovården eller en vårdcentral. Där kan de hjälpa en att få kontakt med till exempel en psykolog eller läkare, om man behöver det. Den man träffar kan också hjälpa en att göra en polisanmälan, om man inte redan gjort en. Ungdomsmottagningen finns också på nätet: Umo.se


Du kan också kontakta Barnens hjälptelefon (Bris): telefonnummer 116 111 eller Nationella hjälplinjen på telefonnummer 020-22 00 60 eller ställa en fråga/kontakta Bup.se om du mår dåligt efter att ha varit med om ett brott och kanske behöver behandling för det.

Ersättning för utsatta

Den som varit utsatt för brott kan få olika former av ersättning. Barn som har sett eller hört våld hemma kan till exempel ha rätt till ersättning, även fast barnet själv inte har blivit utsatt för brott.

 

Frågor och svar

Vad ska jag göra om jag blir utsatt för sexuellt våld?

Att tvinga någon till sex genom våld och hot är en brottslig handling. Om du eller någon du känner har blivit utsatt för sexuellt våld så är det bra att få prata med någon om det. Om du kan, så är det bra att så fort som möjligt ta kontakt med sjukvården för att få vård och för att ta prover som kan användas som bevis om du väljer att göra en polisanmälan. Du har alltid rätt att själv bestämma vilka prover som ska tas.
Se intervju med sjuksköterska på Våldtäktsakuten.

Hur vanligt är det att offer och gärningsmän känner till varandra?

Svar: Det är relativt vanligt när det gäller våldsbrott, i synnerhet sexualbrott. Det är också mycket vanligt om offret är ett barn och förövaren en vuxen person. Misshandel mellan ungdomar sker ofta i skolan vilket innebär att de inblandade känner till varandra.

Länkar

Barn- och elevombudet (BEO)
Barnombudsmannen (BO) 
Barnens rätt i samhället (BRIS) 
Brottsoffermyndigheten
Kvinnofridslinjen
Polisen
Tjejjouren.se
Riksorganisationen för kvinnojourer 
Rädda Barnen 
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
Unga brottsoffer (BOJ)

Läs mer på Brås webbplats

Brott bland ungdomar i årskurs nio


Vad är ett brott? Och vad händer när man går till polisen för att anmäla det? Margareta Wilson på polisen berättar.
Läs intervjun som text
Se fler filmer

Tre tjejjer tittar på den fjärde

Kajsa utsätts för mobbning i skolan av Sofie och hennes följeslagare. Hur gör man när man blir mobbad och vad har skolan för ansvar att se till att mobbningen upphör?
Se vad som hände Kajsa och testa vad du vet om mobbning.

Vad ska jag göra om jag blir våldtagen? Monika Strandberg, sjuksköterska, berättar.
Läs intervjun som text
Se fler filmer